Divadelní spolek

Divadelní spolek vzniká jako platforma pro vznik a rozvoj autorského divadla v Olomouci.

Zakládajícími členy spolku budou úspěšní absolventi konkurzu (10 až 15 lidí) a iniciátoři projektu Miroslav Krobot a Lubomír Smékal.

Hledali jsme zájemce o divadlo a herectví, kteří by se chtěli stát základem nového neprofesionálního divadelního souboru.

Náš projekt však nechce být hereckou školou nebo studentským spolkem.

Naše divadlo bude vycházet ze života, jaký je. Je pestrý. A takový snad bude i náš soubor.

Cíle:

  1. Vytvoření divadelního souboru | Soubor vznikne na základě konkurzu otevřeného široké cílové skupině.
  2. Výcvik a nácvik | Vybraní členové absolvují zkušenostní výcvik a společná setkání zaměřená na dialogické jednání.
  3. Performance | Během těchto setkání, a po vzájemné domluvě, určíme téma první divadelní inscenace spolku.
    Soubor vytvořený především z absolventů kurzu by spolupracoval i na dalších autorských představeních spolku.
  4. Film | Práce vznikajícího spolku bude filmově zaznamenávána za účelem vzniku dokumentárního filmu o lidech, kteří se na vzniku první inscenace budou podílet a kteří budou také tvořit základ divadelního spolku.

V průběhu roku 2023 budou probíhat společná setkání/workshopy zaměřená na dialogická jednání (vede režisér Miroslav Krobot) a zkušenostní výcvik (vede psycholog Lubomír Smékal).
Projekt proběhne v celkovém rozsahu 160 hodin.

Workshopy/skupinová setkání budou zaměřeny na:
a) objevování a rozvíjení divadelních schopností a dovedností

b) individuální osobnostní rozvoj podporující tyto schopnosti a dovednosti.

Jak konkurz, tak výcvik a velká část realizace projektu proběhnou v objektu Telegraph Kino, Jungmanova 3, Olomouc.